Animeu-vos a COMPARTIR!

dilluns, 18 de juny de 2012

Mostra documental activitat 2.3

Després d'un mes intens de treball aquí tenim un petit recull fotogràfic del treball amb els adolescents. des de la primera visita al camp fins al Campionat d'Espanya a Gandía.
2.3 Mostra Documental TIR ARC

diumenge, 22 d’abril de 2012

TV3 "Senyoreta 2.0"


Per reflexionar una mica sobre l'ús de les noves tecnologies, TV3 ha preguntat als mestres com s'ho fan, com fan servir les noves tecnologies i com ensenyen els alumnes a gestionar críticament tota la informació a què poden tenir accés.

Ens preguntem quines són les possibilitats que obre la tecnologia a l'aula, i també quines són les seves limitacions, quins problemes porten i, sobretot, com es resolen en el dia a dia....

Per això he transcrit algunes de les frases d'aquest vídeo que veureu a continuació:
 • Frases d'alguns nens com: "els mestres no hi entenen, els mestres no en saben, estan fent cursets però..., normalment els professors de l'aula van bastant "peix".
 • Frases d'alguns mestres per reflexionar: 
- Les tecnologies no mosseguen!  - Els nens han canviat. - L'ordinador és una eina de treball intel·lectual pròpi de le generació actual, plans de treball que permeten que cada alumne avanci al seu ritme, així els professor pot atendre les necessitats específiques de cadascú. - Hem de ser capaços d'un canvi metodològic. -No podem fer aquesta feina sense implicar-nos! l'implicació és necessària.

Tal com diu Josep Maria Esteve: "Les noves tecnologies són essencials, són imprescindibles en el sistema educatiu català,  igual que és imprescindible els quirofans tant moderns pels cirugians d'avui en dia."

Jordi de Manuel: "és que el món ha canviat! Per tant les noves tecnologies formen part actaulamnet del corpus de coneixement i d'aprenentatge de les persones, per tant són necessàries i l'escola no pot donar l'esquena a les noves tecnologies, en absolut!"

Reflexió: Com a mestra jove de 22 anys, les tecnologies formen part del meu dia a dia i penso que la manera d'ensenyar als nostres alumnes ha de canviar. S'està ensenyant als nostres alumnes tal com nosaltres i generacions van aprendre. Ha de quedar clar que nosaltres no som iguals que les generacions actuals.
Cal que potenciem les habilitats que necessiten per a la vida (d’ara i del futur), amb les eines necessàries per a complir les seves expectatives.

Penso que no hem d’oblidar aspectes importants en el desenvolupament dels nens per molt antics que semblin: l’escriptura en paper, l’experimentació, els llibres de text, la lectura de llibres, la cerca d’informació en llibres,…són aspectes que els alumnes han de conèixer, passi el temps que passi.
Però com a estudiant que he estat, i mestre que sóc, crec les TIC són una bona eina per treballar amb els nens a l’escola i que els mestres hem d’aprofitar tots els recursos que ens ofereix aquesta societat digital, sense oblidar mai que hem de ser capaços d’anar barrejant les coses bones de l’ensenyament tradicional amb els recursos TIC.

dissabte, 21 d’abril de 2012

Miniactivitat PAC 1.3 Mapa Conceptual
Miniactivitat PAC 1.3

INFORME DE SÍNTESI I REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS CONCEPTES MÉS IMPORTANTS DE LA PAC1. REFLEXIÓ SOBRE EL PROPI CANVI CONCEPTUAL

Introducció

L’activitat 1.3 planteja una petita investigació sobre els elements i relacions més importants al voltant de l’àmbit, abast, evolució i fonamentació de les TIC. Aquest informe el trobarem en forma de síntesi i mapa conceptual, argumentant  el canvi conceptual que hem tingut abans i després de la lectura i estudi del Pac 1.

En el mapa conceptual hi ha relacionats els tres conceptes que he considerat més importants Tecnologia, ciència i societat. Així doncs, en el mapa de conceptes cadascun d’aquest conceptes té la mateixa importància. No parlem d’un esquema jerarquitzat, sinó d’un mapa de conceptes totalment homogeni. A continuació podrem observar la clara ampliació, i redistribució conceptual que ha marcat l’estudi d’aquesta assignatura. 

Informe de síntesi

Descobrir els mites tecnològics, exposats per Julio Cabrero, en els quals mostra algunes postures sobre l’actual incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la societat. M’han permès comprendre que la tecnologia no sorgeix del buit sinó, funciona en un context físic i són les persones les que apliquen i utilitzen amb objectius per a la seva aplicació. És a dir, la tecnologia sorgeix  en un context físic, social, ideològic i cultural que condicionen els resultats que aconseguirem amb aquestes. Per tant, observem clarament una reorganització i ampliació de connexions entre el primer i segon esquema. En el primer els conceptes apareixen de forma jerarquitzada i la tecnologia apareix com a últim concepte. En canvi, en el mapa conceptual definitiu aquesta forma part de un tot i aquesta interaccionant amb els altres conceptes adquireix un sentit. No existeixen esferes separades, sinó quelcom mútuament constitutiu i definitori.

dimarts, 6 de març de 2012

ConclusionsActivitat 1.0 Avaluació Inicial

Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?
Després d’haver realitzat aquesta primera activitat crec que hi ha moltes coses interessants per descobrir. Estic segura que esdevindrà una matèria essencial en el nostre futur professional. Hem de ser competents en tots els aspectes.

Mapa de conceptes

Activitat 1.0 Avaluació Inicial


Relació entre els termes: Ciència, Tecnologia, Societat i EducacióActivitat 1.0 Avaluació Inicial


Qüestions de desenvolupament breu

 
 1. ¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.

El progrés en el coneixement tecnològic i científic sí que genera un avenç a nivell social i econòmic. Però aquest progrés primerament requereix d’una inversió. Per molt coneixement que pugui tenir un col·lectiu si no existeix un suport que garanteixi els seus recursos no podrà créixer, per tant no hi haurà progrés posterior. Aquest és un greu problema el qual repercuteix a molts estudis científics de molts països, sense capital el projecte s’estanca i no pot créixer.

 1. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?

La fonamentació científica de les diferents fons tecnològiques és garantia de neutralitat ideològica pel que fa la teoria. Al moment que aquesta esdevé pràctica no existeix la neutralitat ideològica.

 1. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.

Personalment penso que cal tenir present les (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge. Tal com observem en Competències Bàsiques del currículum i a la LOE, assolir els coneixements necessaris per esdevenir competent en les tecnologies de la informació i de la comunicació durant els estudis d’educació bàsica: educació primària i secundaria obligatòria, és essencial. Per tant sí que és un requisit indispensable actualment. Tot i que dependrà del tipus d’activitat que s’hagi de realitzar.

 1. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?

Vivim en un món canviant i innovador, on la comunicació i la informació tenen un paper molt important. Internet esdevé una peça clau, les maquinàries i els recursos tecnològics aplicats en tots àmbits han anat complementat les nostres vides, esdevenint essencials en alguns casos.

 1. Defineix en una frase i digues quin és l’objecte d’estudi, en una segona frase, de la Tecnologia Educativa.

La tecnologia educativa és una metodologia que permet mitjançant les TIC facilitar i acompanyar l’aprenentatge dels infants i dels mestres durant el període de desenvolupament  i creixement dels nens, i el seu objecte d’estudi és facilitar i adaptar-se a cada nen.

 1. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement.

Transmissió de coneixement: A l’escola llegim del llibre el nom de les notes musicals.
Construcció de coneixement: Experimentem cantant el nom de les notes musicals.

 1. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea".

Estic totalment d’acord amb aquesta afirmació. El context o medi forma part del subjecte des del moment en el que naixem, és a dir forma part de nosaltres i determina la nostra manera d’actuar pensar i tal com diu la frase: per explicar i donar sentit a una idea.

 1. ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i  posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

Des del primer dia que vaig disposar de l’accés al portal web de la UOC vaig personalitzar el meu espai, de tal manera que em fos de més fàcil ús.

 1. Comptes amb els coneixements previs que el Pla docent indica per poder ser eficaç durant el desenvolupament de l’assignatura? Fins a quin punt? Pots instal·lar programari, iniciar l’exploració de nou programari pel teu compte, gestionar arxius i comptes amb una actitud positiva cap a web 2.0? Ets capaç de llegir en pantalla (buscar paraules, fer servir l’índex amb hipervincles, moure’t en el document...? i mantenir uns apunts digitals on acumulis la informació de diferents fonts?

Sempre m’ha agradat molt la tecnologia, crec que estic força actualitzada pel que fa la matèria. Compto amb els coneixements previs que indica el pla docent per desenvolupar l’assignatura sense dificultats.

Sé instal·lar programari, gestionar arxius de tota mena i moure’m pels documents amb agilitat. Actualment disposo d’una pàgina web de contes musicals gestionada per mi (wordpress). Encara que hauria de revisar la creació de l’índex automàtic ja que fa temps que no n’he realitzat cap.

 1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord).

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 6
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 9
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 10
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 0
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 10
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 6
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 3
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 4
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 4
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 10

 1. Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?
Tal com he esmentat amb anterioritat considero que estic força actualitzada per poder realitzar l’assignatura sense complicacions. I crec que podria mantenir el que dic fins a final de quadrimestre. Possiblement canviïn els meus esquemes però cap a millor.dilluns, 5 de març de 2012

Benvinguda!

Benvinguts al nou bloc. "Noves Tecnologies de la informació i comunicació en educació".

Endinsant-nos a una nova experiència com és l'assignatura i a descobrir nous coneixements que ens permetran ampliar els nostres horitzons. 

Un bloc? ens preguntem... Vivim en una societat de la informació i comunicació. Aquesta eina de fàcil accés ens permetran compartir directament amb la resta de companys tot allò que anem aprenent. Espero poder compartir moltes coses interessants amb tots vosaltres.