Animeu-vos a COMPARTIR!

dimarts, 6 de març de 2012

ConclusionsActivitat 1.0 Avaluació Inicial

Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?
Després d’haver realitzat aquesta primera activitat crec que hi ha moltes coses interessants per descobrir. Estic segura que esdevindrà una matèria essencial en el nostre futur professional. Hem de ser competents en tots els aspectes.

Mapa de conceptes

Activitat 1.0 Avaluació Inicial


Relació entre els termes: Ciència, Tecnologia, Societat i EducacióActivitat 1.0 Avaluació Inicial


Qüestions de desenvolupament breu

 
 1. ¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.

El progrés en el coneixement tecnològic i científic sí que genera un avenç a nivell social i econòmic. Però aquest progrés primerament requereix d’una inversió. Per molt coneixement que pugui tenir un col·lectiu si no existeix un suport que garanteixi els seus recursos no podrà créixer, per tant no hi haurà progrés posterior. Aquest és un greu problema el qual repercuteix a molts estudis científics de molts països, sense capital el projecte s’estanca i no pot créixer.

 1. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?

La fonamentació científica de les diferents fons tecnològiques és garantia de neutralitat ideològica pel que fa la teoria. Al moment que aquesta esdevé pràctica no existeix la neutralitat ideològica.

 1. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.

Personalment penso que cal tenir present les (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge. Tal com observem en Competències Bàsiques del currículum i a la LOE, assolir els coneixements necessaris per esdevenir competent en les tecnologies de la informació i de la comunicació durant els estudis d’educació bàsica: educació primària i secundaria obligatòria, és essencial. Per tant sí que és un requisit indispensable actualment. Tot i que dependrà del tipus d’activitat que s’hagi de realitzar.

 1. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?

Vivim en un món canviant i innovador, on la comunicació i la informació tenen un paper molt important. Internet esdevé una peça clau, les maquinàries i els recursos tecnològics aplicats en tots àmbits han anat complementat les nostres vides, esdevenint essencials en alguns casos.

 1. Defineix en una frase i digues quin és l’objecte d’estudi, en una segona frase, de la Tecnologia Educativa.

La tecnologia educativa és una metodologia que permet mitjançant les TIC facilitar i acompanyar l’aprenentatge dels infants i dels mestres durant el període de desenvolupament  i creixement dels nens, i el seu objecte d’estudi és facilitar i adaptar-se a cada nen.

 1. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement.

Transmissió de coneixement: A l’escola llegim del llibre el nom de les notes musicals.
Construcció de coneixement: Experimentem cantant el nom de les notes musicals.

 1. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea".

Estic totalment d’acord amb aquesta afirmació. El context o medi forma part del subjecte des del moment en el que naixem, és a dir forma part de nosaltres i determina la nostra manera d’actuar pensar i tal com diu la frase: per explicar i donar sentit a una idea.

 1. ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i  posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

Des del primer dia que vaig disposar de l’accés al portal web de la UOC vaig personalitzar el meu espai, de tal manera que em fos de més fàcil ús.

 1. Comptes amb els coneixements previs que el Pla docent indica per poder ser eficaç durant el desenvolupament de l’assignatura? Fins a quin punt? Pots instal·lar programari, iniciar l’exploració de nou programari pel teu compte, gestionar arxius i comptes amb una actitud positiva cap a web 2.0? Ets capaç de llegir en pantalla (buscar paraules, fer servir l’índex amb hipervincles, moure’t en el document...? i mantenir uns apunts digitals on acumulis la informació de diferents fonts?

Sempre m’ha agradat molt la tecnologia, crec que estic força actualitzada pel que fa la matèria. Compto amb els coneixements previs que indica el pla docent per desenvolupar l’assignatura sense dificultats.

Sé instal·lar programari, gestionar arxius de tota mena i moure’m pels documents amb agilitat. Actualment disposo d’una pàgina web de contes musicals gestionada per mi (wordpress). Encara que hauria de revisar la creació de l’índex automàtic ja que fa temps que no n’he realitzat cap.

 1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord).

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 6
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 9
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 10
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 0
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 10
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 6
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 3
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 4
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 4
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 10

 1. Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?
Tal com he esmentat amb anterioritat considero que estic força actualitzada per poder realitzar l’assignatura sense complicacions. I crec que podria mantenir el que dic fins a final de quadrimestre. Possiblement canviïn els meus esquemes però cap a millor.dilluns, 5 de març de 2012

Benvinguda!

Benvinguts al nou bloc. "Noves Tecnologies de la informació i comunicació en educació".

Endinsant-nos a una nova experiència com és l'assignatura i a descobrir nous coneixements que ens permetran ampliar els nostres horitzons. 

Un bloc? ens preguntem... Vivim en una societat de la informació i comunicació. Aquesta eina de fàcil accés ens permetran compartir directament amb la resta de companys tot allò que anem aprenent. Espero poder compartir moltes coses interessants amb tots vosaltres.