Animeu-vos a COMPARTIR!

diumenge, 22 d’abril de 2012

TV3 "Senyoreta 2.0"


Per reflexionar una mica sobre l'ús de les noves tecnologies, TV3 ha preguntat als mestres com s'ho fan, com fan servir les noves tecnologies i com ensenyen els alumnes a gestionar críticament tota la informació a què poden tenir accés.

Ens preguntem quines són les possibilitats que obre la tecnologia a l'aula, i també quines són les seves limitacions, quins problemes porten i, sobretot, com es resolen en el dia a dia....

Per això he transcrit algunes de les frases d'aquest vídeo que veureu a continuació:
  • Frases d'alguns nens com: "els mestres no hi entenen, els mestres no en saben, estan fent cursets però..., normalment els professors de l'aula van bastant "peix".
  • Frases d'alguns mestres per reflexionar: 
- Les tecnologies no mosseguen!  - Els nens han canviat. - L'ordinador és una eina de treball intel·lectual pròpi de le generació actual, plans de treball que permeten que cada alumne avanci al seu ritme, així els professor pot atendre les necessitats específiques de cadascú. - Hem de ser capaços d'un canvi metodològic. -No podem fer aquesta feina sense implicar-nos! l'implicació és necessària.

Tal com diu Josep Maria Esteve: "Les noves tecnologies són essencials, són imprescindibles en el sistema educatiu català,  igual que és imprescindible els quirofans tant moderns pels cirugians d'avui en dia."

Jordi de Manuel: "és que el món ha canviat! Per tant les noves tecnologies formen part actaulamnet del corpus de coneixement i d'aprenentatge de les persones, per tant són necessàries i l'escola no pot donar l'esquena a les noves tecnologies, en absolut!"

Reflexió: Com a mestra jove de 22 anys, les tecnologies formen part del meu dia a dia i penso que la manera d'ensenyar als nostres alumnes ha de canviar. S'està ensenyant als nostres alumnes tal com nosaltres i generacions van aprendre. Ha de quedar clar que nosaltres no som iguals que les generacions actuals.
Cal que potenciem les habilitats que necessiten per a la vida (d’ara i del futur), amb les eines necessàries per a complir les seves expectatives.

Penso que no hem d’oblidar aspectes importants en el desenvolupament dels nens per molt antics que semblin: l’escriptura en paper, l’experimentació, els llibres de text, la lectura de llibres, la cerca d’informació en llibres,…són aspectes que els alumnes han de conèixer, passi el temps que passi.
Però com a estudiant que he estat, i mestre que sóc, crec les TIC són una bona eina per treballar amb els nens a l’escola i que els mestres hem d’aprofitar tots els recursos que ens ofereix aquesta societat digital, sense oblidar mai que hem de ser capaços d’anar barrejant les coses bones de l’ensenyament tradicional amb els recursos TIC.

dissabte, 21 d’abril de 2012

Miniactivitat PAC 1.3 Mapa Conceptual
Miniactivitat PAC 1.3

INFORME DE SÍNTESI I REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS CONCEPTES MÉS IMPORTANTS DE LA PAC1. REFLEXIÓ SOBRE EL PROPI CANVI CONCEPTUAL

Introducció

L’activitat 1.3 planteja una petita investigació sobre els elements i relacions més importants al voltant de l’àmbit, abast, evolució i fonamentació de les TIC. Aquest informe el trobarem en forma de síntesi i mapa conceptual, argumentant  el canvi conceptual que hem tingut abans i després de la lectura i estudi del Pac 1.

En el mapa conceptual hi ha relacionats els tres conceptes que he considerat més importants Tecnologia, ciència i societat. Així doncs, en el mapa de conceptes cadascun d’aquest conceptes té la mateixa importància. No parlem d’un esquema jerarquitzat, sinó d’un mapa de conceptes totalment homogeni. A continuació podrem observar la clara ampliació, i redistribució conceptual que ha marcat l’estudi d’aquesta assignatura. 

Informe de síntesi

Descobrir els mites tecnològics, exposats per Julio Cabrero, en els quals mostra algunes postures sobre l’actual incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la societat. M’han permès comprendre que la tecnologia no sorgeix del buit sinó, funciona en un context físic i són les persones les que apliquen i utilitzen amb objectius per a la seva aplicació. És a dir, la tecnologia sorgeix  en un context físic, social, ideològic i cultural que condicionen els resultats que aconseguirem amb aquestes. Per tant, observem clarament una reorganització i ampliació de connexions entre el primer i segon esquema. En el primer els conceptes apareixen de forma jerarquitzada i la tecnologia apareix com a últim concepte. En canvi, en el mapa conceptual definitiu aquesta forma part de un tot i aquesta interaccionant amb els altres conceptes adquireix un sentit. No existeixen esferes separades, sinó quelcom mútuament constitutiu i definitori.